SMART POWER

Technologia SMART POWER w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań eliminuje  kilka istotnych ograniczeń w  obecnie stosowanych rozwiązaniach i ogranicza koszty eksploatacji związane z rejestrowaniem nowych pilotów do automatyki – nie ma potrzeby obecności instalatora oraz uniemożliwia dostęp osób niepowołanych. 

Tradycyjne rozwiązania 

 1.       W tra...

Technologia SMART POWER w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań eliminuje  kilka istotnych ograniczeń w  obecnie stosowanych rozwiązaniach i ogranicza koszty eksploatacji związane z rejestrowaniem nowych pilotów do automatyki – nie ma potrzeby obecności instalatora oraz uniemożliwia dostęp osób niepowołanych. 

Tradycyjne rozwiązania 

 1.       W tradycyjnych rozwiązaniach odbiornik po wprowadzeniu w stan rejestracji - uczy się naciśniętych pilotów. Jeżeli obiekt posiada więcej bram, należy w odbiorniku każdej bramy zarejestrować odpowiedni przycisk pilota każdego użytkownika.
 2.       W przypadku uszkodzenia takiego odbiornika zazwyczaj wymagana jest uciążliwa ponowna rejestracja wszystkich pilotów do odpowiednich wjazdów.
 3.       Jeżeli użytkownik  utraci / lub mówi że utracił pilota, to żeby utracony pilot nie sterował bramą to należy  skasować pamięć pilotów odbiornika i ponownie zarejestrować piloty wszystkich użytkowników.
 4.       Jeżeli użytkownik potrzebuje nowego pilota do np. czterech wjazdów na osiedlu, które posiada np. osiem wjazdów to wymagana jest wizyta instalatora i lokalna rejestracja nowego pilota w każdym z czterech wjazdów oraz zapisania numeru pozycji tego pilota w każdym ze odbiorników.
 5.       Zazwyczaj odbiorniki wbudowane do automatyki wjazdu mają ograniczone ilości zarejestrowanych nadajników ( 63 – BFT, 25 – CAME ). W przypadku wjazdów z większą ilością pilotów trzeba zainstalować dodatkowy odbiornik z takimi samymi funkcjami co wbudowany.

 Technologia SMART POWER 

 1.       Osiedle może posiadać do 99 różnych wjazdów. Instalator  montując odbiorniki SMART POWER nadaje im numery wjazdów, dodatkowo wszystkim odbiornikom nadaje ten sam unikalny ośmiocyfrowy numer osiedla.
 2.       Instalator ma do dyspozycji piloty STANDARDOWE piloty SMART POWER konfigurowane bezprzewodowo.
 3.       Jeżeli użytkownik np. nr 222 utracił pilota, instalator konfiguruje zdalnie pilota nr 222 z odpowiednimi odbiornikami  i dostarcza pocztą lub osobiście . Po pierwszym użyciu nowego pilota na terenie osiedla w zasięgu odbiornika, nowy pilot działa ze skonfigurowanymi wjazdami, utracony pilot przestaje działać.
 1.       Instalator posiada aktualne kopię wszystkich odbiorników zainstalowanych na obiekcie.
 2.       Jeżeli dowolny odbiornik SMART POWER ulegnie uszkodzeniu, instalator musi tylko wymienić odbiornik, wprowadzić numer wjazdu i numer osiedla oraz wgrać kopie, a piloty wszystkich użytkowników zaczną działać automatycznie.
 3.       Automatycznie otworzyć wjazdy w zaprogramowanych porach dla dwóch kanałów oddzielnie.

technologia SMART POWER

 

Więcej

SMART POWER W tej kategorii nie ma produktów.