STEROWANIE GSM

Sterowniki   GSM to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia głosowego (darmowy CLIP) lub wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem (koszt SMS-a wg taryfy operatora), wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Sposób realizacji komunikacji użytkown...

Sterowniki   GSM to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia głosowego (darmowy CLIP) lub wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem (koszt SMS-a wg taryfy operatora), wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Sposób realizacji komunikacji użytkownika ze sterownikiem odróżnia w sposób istotny tego typu urządzenia od sterowanych przez WiFi lub kartę SIM internetową. Najistotniejszą różnicą jest zasięg sieci komórkowych, dla połączeń głosowych jest on prawie 100% terytorium kraju , ale dla sieci Internet komórkowych jest on znacznie mniejszy i może się zdarzyć i jest to zjawisko bardzo częste, że połączenia głosowe są, ale Internet jest słaby lub jego brak. Zastosowanie: wspólnoty mieszkaniowe, ogródki działkowe, przedsiębiorstwa, jako kontrolery przejścia itp.

Jak to działa? 

Użytkownicy mogą otwierać bramę/ szlaban wjazdowy na parking za pomocą swojego telefonu komórkowego, którego numer został wcześniej wprowadzony do Sterownika. Połączenie jest bezpłatne.

Jeśli użytkownik ma prawo do wjazdu szlaban/brama otwiera się (zajęty sygnał w telefonie)

Więcej

STEROWANIE GSM W tej kategorii nie ma produktów.